VŠO International

Informace pro uchazeče

VŠO SE ÚČASTNÍ ErasmusDays 2021       

Vážení studenti,

účast na ErasmusDays 2021 vám poskytne ideální příležitost seznámit se zkušenostmi, které měli přijíždějící či odjíždějící studenti v rámci programu Erasmus. Můžete se zeptat na otázky k účasti na Erasmu a udělat si představu o studijním pobytu v zahraničí.

 

KDY: 14.10.2021 ve 14 hodin 

KDE: https://www.erasmusdays.eu/event/recognition-of-experiences-and-opportunities-for-the-erasmus/

 

 

Všichni jste srdečně zváni.

 

 Podmínky účasti

Studenti VŠO mají možnost zapojit se do celoevropského vzdělávacího programu Erasmus www.vyjed.cz.

AvalancheJob - Jobs all over Europe

Jobs all over Europe in any professional sector. Thousands of candidates all over Europe. Post your vacancy now. Thousands CVs. Thousands Jobs

avalanchejob.com

Výběrové řízení podle vlastních požadavků za podmínek stanovených v kvalifikačních podmínkách programu (shrnuto níže) vypisuje VŠO. Potřebné údaje ke konkurzu na místa, stejně jako výsledky výběrového řízení, musí být předem zveřejněny na místě dostupném všem studentům.

Studenti VŠO se mohou ucházet o účast na praktické stáži v zahraničí. Praktickou stáž si předem mohou vybrat v seznamu https://erasmusintern.org/

Bližší informace k výjezdu na zahraniční stáže poskytne koordinátor Erasmus+.

Účastník je povinen:

  • být studentem VŠO - všechny formy studia Bc., Ing., vyjma VOŠ

  • mít ukončený 1. ročník studia

  • ovládat jazyk dané země nebo vyučovací jazyk, dle požadavků partnerské univerzity, minimálně na úrovni B2 podle SERR

  • účastnit se programu Erasmus poprvé

Výběr z přihlášených studentů provádí katedra cizích jazyků.

Před odjezdem

1. Přihláška

Pokud partnerská škola nemá vlastní formulář přihlášky, použiji standardní Application Form (lze získat od koordinátora Erasmu).

Přihlášku následně schvaluje koordinátor a výběr studijních předmětů prorektor pro studijní činnost.

Přihláška se odevzdává koordinátorce, která ji odesílá.

2. Ubytování

Zajištění ubytování probíhá na každé partnerské škole trochu rozdílně. Je vhodné ověřit si postup přímo na jejím webu. Některé školy tyto informace sdělují samy. Lze si vyžádat informace o kontakty na partnerské vysoké školy.

Možnosti ubytování:

  • student si sám zajistí ubytování na kolejích partnerské školy (pomocí tzv. ubytovacího formuláře)

  • ubytování zajistí partnerská škola sama (bez ubytovacího formuláře)

  • s pomocí partnerské školy si vyhledám ubytování na privátě 

3. Potvrzení o přijetí ke studiu

Po obdržení přihlášky ke studiu hostitelská univerzita vystaví studentům tzv. Letter of Acceptance (potvrzení o přijetí ke studiu). Toto potvrzení může mít formu e-mailu, dopisu, apod. Nejedná se o žádný jednotný dokument, ale musí z něj být zřejmé, že daná univerzita se studentem počítá ve zvoleném semestru. Zahraniční školy budou také v kontaktu se studenty ohledně organizačních záležitostí (ubytování, příjezd, apod.)

4. Uzavření smlouvy

Jakmile je znám studijní program na hostitelské univerzitě (informace bývají zpravidla na webu, případně je pomáhá zjistit koordinátor), odesílá se tzv. Learning Agreement (studijní smlouva). Ten musí být konzultován s prorektorem pro studijní záležitosti na VŠO a poté potvrzen koordinátorem.

Dokument musí být potvrzen a podepsán před odjezdem.

Pokud během pobytu dojde ke změně studijního plánu, musí být sepsán dodatek ke studijní smlouvě tzv. changes to LA, případně vytvořit novou, opět podepsanou příslušnými koordinátory.

Termín k provedení této změny je do 4 týdnů po začátku semestru na hostitelské univerzitě. Hostitelská univerzita automaticky zasílá potvrzenou změnu studijního plánu.

5. Vyplacení stipendia

Pro program Erasmus je na VŠO veden zvláštní účet. Studentům jsou vyplácena stipendia dle stanovené kvóty Národní agentury pro daný akademický rok - aktualizuje se.

Grant nepokryje veškeré náklady spojené s pobytem! Pro orientační přehled o nákladech je vhodné přečíst si postřehy studentů, kteří již Erasmus absolvovali.

Grant obdrží student po předložení:

  • kopie oboustranně potvrzeného Learning Agreement (studijní smlouvy)

  • absolvování vstupního OLS jazykového testu, na který bude vyzván emailem

  • předložení zdravotního a úrazového pojištění včetně odpovědnosti za škody

Vyplacení:

Finanční smlouvu je potřeba podepsat nejpozději týden před odjezdem. Finanční dohodu sestavuje koordinátorka.

Převzetí finančních prostředků na studijní pobyt proběhne v hotovosti  na finanční účtárně či převodem na účet vedený v eurové měně.

6. Zdravotní pojištění

Podle podmínek stanovených ve finanční dohodě je student povinen mít sjednané zdravotní pojištění na dobu studia.

V rámci této podmínky mohou studenti využít sjednání zdravotního pojištění na základě své ISIC karty. 

 

Kontakt

Ing. Gabriela Antošová, Ph.D.

Coordinator of the Erasmus programme

tel.: +420 731 689 351

e-mail: antosova@vso-praha.eu

see you in prague!