VŠO International

Výběrové řízení ERASMUS

ERASMUS+ mimořádné výběrové řízení na praktické a absolventské stáže LÉTO 2021 a ZS 2021/2022

Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond vyhlašuje výběrové řízení pro letní praktické a absolventské stáže akademického roku 2021/2022 pro zájemce zahraničních stáží v rámci programu Erasmus+ na vybraných zahraničních pozicích:

 • datum: 17. 05. 2021 (17:00 - 18:00 hod) – výběrové řízení proběhne ve spolupráci s Centrem kariéry a rozvoje ON-LINE - MS Teams.
 • místo: výběrové řízení bude probíhat přímo na této schůzce.
 • Výběrová komise: Ing. Roman Kořán (vedoucí KEE a koordinátor centra kariéry a rozvoje), Ing. Gabriela Antošová, Ph.D. (Erasmus+ koordinátorka), doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. (prorektorka pro vnější vztahy)
 • Výběrová komise uchazeče informuje o výsledku VŘ do 25.5.2021 emailem.

Přihlásit se mohou studenti všech forem studia na vysoké škole i budoucí absolventi VOŠ (týká se absolventské praxe a navazujícího studia). Uchazeči se přihlásí nejpozději do 16. 05. 2021 mailem na adresu erasmus@vso-praha.eu. Koordinátorce zašlou motivační dopis (musí obsahovat zájem o profesní růst a kariérní dovednosti studovaného oboru, taktéž návrh země nebo zahraniční společnosti či firmy, u které chtějí stáž absolvovat) a strukturovaný životopis v anglickém jazyce. Do levého rohu záhlaví dopisu uchazeči uvedou dle pořadí 3 preference zahraničních společností, firem, či institucí praktické stáže a vybranou zemi (pokud tato podmínka nebude dodržena, budou z výběrového řízení automaticky vyřazeni).
Další potřebné informace k výjezdu na praktické stáže uchazečů jsou na odkaze: https://erasmusintern.org/

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 

ERASMUS+ výběrové řízení pro ZS 2021/2022

Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond vyhlašuje výběrové řízení pro ZS akademického roku 2021/2022 pro zájemce zahraničních stáží, dále pak účastníky a náhradníky výměnných studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ na zahraničních vysokých školách:

 • datum: 13. 04. 2021

 • čas: 9:30 a 15:00. Pohovory od 09:30 pro zvané účastníky ON-LINE - MS Teams a řádně předem přihlášené v termínu dle níže ucedených instrukcí.

 • místo: výběrové řízení bude probíhat také online přítomností pro zvané účastníky na ErasmusInfoDay 2021 (14:00 - 17:00)

Přihlásit se mohou studenti všech forem studia, kteří ukončili 1. ročník studia na vysoké škole i absolventi VOŠ (týká se absolventské praxe a navazujícího studia). Uchazeči se přihlásí nejpozději do 9.4.2021 mailem na adresu erasmus@vso-praha.eu. Koordinátorovi zašlou motivační dopis (jako relevantní motivace není možné považovat osobní důvodu k cestování, nebo ochota sledovat kulturní zvyklosti země, motivace musí být více zaměřena na studijní ambice a rozvojové dovednosti studenta v oboru) a strukturovaný životopis v anglickém jazyce. Do levého rohu záhlaví dopisu uchazeči uvedou dle pořadí 3 preference zahraničních škol, na které by rádi vyjeli příští rok (pokud tato podmínka nebude dodržena, budou z výběrového řízení automaticky vyřazeni). Případní uchazeči by měli primárně vybírat destinace, ve kterých by zdokonalovali jazykové dovednosti druhého světového jazyka, který již ovládají minimálně na jazykové úrovni A2.

 

Další potřebné informace k výjezdu uchazečů jsou na odkaze: https://www.vso-international.com/informace-pro-uchazece

Seznam škol k zahraničnímu studiu jsou k dispozici na odkaze: https://www.vso-international.com/erasmus-na-vso

 

Případní uchazeči by měli primárně vybírat destinace, ve kterých by zdokonalovali jazykové dovednosti druhého světového jazyka, který již ovládají minimálně na jazykové úrovni A2.

 • Výběrového řízení se mohou zúčastnit výhradně studenti, kteří byli předem emailem přihlášeni a zaslali ve stanoveném termínu požadované dokumenty

Výběrovou komisí uchazeči budou vyzváni mailem k participaci na přijímací pohovor formou Ms Teams. Konkrétní čas bude upřesněn na základě přihlášky, kterou zašlou mailem na erasmus@vso-praha.eu. Uchazeči budou vyzváni koordinátorem programu Erasmus+ k ústní části výběrového řízení.

Ke konání výběrového řízení je nutné, aby každý uchazeč potvrdil svou účast na erasmus@vso-praha.eu nejpozději do 09. 04. 2021.

 

Kritéria výběrového řízení:

 • komunikační dovednosti v příslušném jazyce

 • odborné znalosti, posuzované dle prospěchu z odborných předmětů

 • aktivity na VŠO

 • motivace ke studiu na zahraniční škole

see you in prague!