VŠO International

Výběrové řízení ERASMUS

ERASMUS+, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro ZS 2022/2023

Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond vyhlašuje výběrové řízení pro ZS akademického roku 2022/2023 pro zájemce zahraničních stáží, dále pak účastníky a náhradníky výměnných studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ na zahraničních vysokých školách, které budou prezentovány v rámci Erasmus weeku 2022, a to dne 5.4. Online přes MS teams od 13:00-16:00:

 • Datum výběrového řízení proběhne: 13. 04. 2022 (13:30 - 15:00 hod) - pohovory od 13:30 pro pozvané účastníky a řádně předem přihlášené.
 • Místo konání výběrového řízení: výběrové řízení bude probíhat v kanceláři koordinátorky Erasmus+ Ing. Gabriela Antošová, Ph.D., 5,5 patro budovy Y.

Přihlásit se mohou studenti všech forem studia, kteří ukončili 1. ročník studia na vysoké škole i absolventi VOŠ (týká se absolventské praxe a navazujícího studia). Uchazeči se přihlásí nejpozději do 30. 04. 2022 (email zaslán nejpozději do 12 hodin) mailem na adresu erasmus@vso-praha.eu. Koordinátorovi zašlou motivační dopis (jako relevantní motivace není možné považovat osobní důvody k cestování, nebo ochota sledovat kulturní zvyklosti země, motivace musí být více zaměřena na studijní ambice a rozvojové dovednosti studenta v oboru) a strukturovaný životopis v anglickém jazyce. Do levého rohu záhlaví dopisu uchazeči uvedou dle pořadí 3 preference zahraničních škol (které budou prezentovány v rámci Erasmus Info Day 5.4.2022 online), na které by rádi vyjeli příští rok (pokud tato podmínka nebude dodržena, budou z výběrového řízení automaticky vyřazeni).

Další potřebné informace k výjezdu uchazečů jsou na odkaze: https://www.vso-international.com/informace-pro-uchazece

Případní uchazeči by měli primárně vybírat destinace, ve kterých by zdokonalovali jazykové dovednosti druhého světového jazyka, který již ovládají minimálně na jazykové úrovni A2.

 • Výběrového řízení se mohou zúčastnit výhradně studenti, kteří byli předem emailem přihlášeni a zaslali ve stanoveném termínu požadované dokumenty.

Výběrovou komisí uchazeči budou vyzváni mailem k osobní participaci na přijímací pohovor. Konkrétní čas bude upřesněn na základě přihlášky, kterou zašlou mailem na erasmus@vso-praha.eu. Uchazeči budou vyzváni koordinátorem programu Erasmus+ k ústní části výběrového řízení, a to nejpozději do 12.4.2022.

Ke konání výběrového řízení je nutné, aby každý uchazeč potvrdil svou účast na erasmus@vso-praha.eu nejpozději do 30. 04. 2022 (email zaslán nejpozději do 12 hodin koodinátorovi)

Kritéria výběrového řízení:

 • komunikační dovednosti v příslušném jazyce
 • odborné znalosti, posuzované dle prospěchu z odborných předmětů
 • aktivity na VŠO
 • motivace ke studiu na zahraniční škole

 

ERASMUS+ informační schůzka - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA zahraniční mobility LS 2021/2022

Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond vyhlašuje výběrové řízení pro zimní a jarní praktické a absolventské stáže, studentské pobyty akademického roku 2021/2022 pro zájemce zahraničních stáží a studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ na vybraných zahraničních pozicích:

 • datum: 07. 10. 2021 13h - výběrové řízení proběhne ve spolupráci s Centrem kariéry a rozvoje v prostorách knihovny.
 • místo: Knihovna (výběrové řízení proběhne v rámci informační schůzky)
 • výběrová komise: Ing. Roman Kořán (vedoucí KEE a koordinátor centra kariéry a rozvoje), Ing. Gabriela Antošová, Ph.D. (Erasmus+ koordinátorka), doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. (prorektorka pro vnější vztahy)
 • Výběrová komise uchazeče informuje o výsledku VŘ přímo na schůzce v rámci praktických stáží. A uchazeči o studijní pobyty budou dále instruováni k dalšímu postupu v rámci VŘ.

Přihlásit se mohou studenti všech forem studia na vysoké škole i budoucí absolventi VOŠ (týká se absolventské praxe a navazujícího studia). Vážní zájemci o praktickou zahraniční stáž a studium v zahraničí si připraví ke schůzce strukturovaný životopis v anglickém jazyce a předběžně vybranou zahraniční firmu či univerzitu. Seznam univerzit je k dispozici zde: https://www.vso-international.com/list-of-partner-universities
Další potřebné informace k výjezdu na praktické stáže uchazečů jsou na odkaze: https://erasmusintern.org/

Erasmus+ výjezdy zkušenosti: www.erasmusroste.cz

Typy výjezdů zde: https://www.dzs.cz/vyjezdy-pobyty

https://vyjed.cz/

 

see you in prague!