VŠO International

Výběrové řízení ERASMUS

ERASMUS+ výběrové řízení pro ZS 2020/2021

Příjem přihlášek do výběrového řízení je mimořádně prodloužen do 10.11.2020.

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení pro ZS akademického roku 2020/2021 pro zájemce zahraničních stáží, dále pak účastníky a náhradníky výměnných studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ na zahraničních vysokých školách:

Přihlásit se mohou studenti všech forem studia, kteří ukončili 1. ročník studia na vysoké škole i absolventi VOŠ (týká se absolventské praxe a navazujícího studia). Uchazeči se přihlásí nejpozději do 20. 9. 2020 mailem na adresu erasmus@vso-praha.eu. Koordinátorovi zašlou motivační dopis a strukturovaný životopis v anglickém jazyce. Do levého rohu záhlaví dopisu uchazeči uvedou dle pořadí 3 preference zahraničních škol, na které by rádi vyjeli příští rok.

Seznam škol k zahraničnímu studiu jsou k dispozici na odkaze: https://www.vso-international.com/erasmus-na-vso

Další potřebné informace k výjezdu uchazečů jsou na odkaze: https://www.vso-international.com/informace-pro-uchazece

Případní uchazeči by měli primárně vybírat destinace, ve kterých by zdokonalovali jazykové dovednosti druhého světového jazyka, který již ovládají minimálně na jazykové úrovni A2.

  • Výběrového řízení se mohou zúčastnit výhradně studenti, kteří byli předem emailem přihlášeni.

Výběrovou komisí uchazeči budou vyzváni mailem k participaci na anglickém jazykovém tesu a dále s nimi bude veden přijímací pohovor formou skype. Čas a datum bude upřesněn na základě přihlášky, kterou zašlou mailem na erasmus@vso-praha.eu. Uchazeči budou vyzváni koordinátorem programu Erasmus+ k písemné a ústní části výběrového řízení.

Ke konání výběrového řízení je nutné, aby každý uchazeč potvrdil svou účast na erasmus@vso-praha.eu nejpozději do 20. 09. 2020.

Kritéria výběrového řízení:

  • komunikační dovednosti v příslušném jazyce

  • odborné znalosti, posuzované dle prospěchu z odborných předmětů

  • aktivity na VŠO

  • motivace ke studiu na zahraniční škole

see you in prague!