VŠO International

ERASMUS+ na VŠO

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., obdržela Erasmus University Charter na období 2014-2020 pod kódem 219004-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE.

European Policy Statement of the University of Business in Prague for the Period of 2014-2020

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

VŠO vypracovává závěrečnou zprávu kanceláři Erasmus při Evropské komisi v Bruselu a Národní agentury v Praze. Je rovněž odpovědná za vyúčtování přidělených finančních prostředků poskytnutých EU.

Katedry zajišťují ve spolupráci s koordinátorem přípravu a podpis bilaterálních dohod a dále pak akademickou část aktivit (tj. studijní program pro studenty a organizační záležitosti spojené s výchovnými pobyty učitelů).

SEZNAM PARTNERSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

FINSKO

FRANCIE

CHORVATSKO

ITÁLIE

LOTYŠSKO

MAĎARSKO

MALTA

NĚMECKO

POLSKO

PORTUGALSKO

RAKOUSKO

RUMUNSKO

  • Universitatea Transilvania Din Brasov 

ŘECKO

SLOVENSKO

SLOVINSKO

SRBSKO

ŠPANĚLSKO

TURECKO

VELKÁ BRITÁNIE

  • Britannia English Academy (only staff Exchange)

see you in prague!