VŠO International

ERASMUS+ na PANEVROPSKÉ

Fakulta Vysoká škola obchodní obdržela Erasmus University Charter na období 2021-2027

 

Fakulta Vysoká škola podnikání a práva obdržela Erasmus University Charter na období 2021-2027

 

SEZNAM PARTNERSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

 

ALBÁNIE

 

BELGIE

 

BOSNA A HERCEGOVINA

 

BULHARSKO

 

CHORVATSKO

 

FINSKO

 

FRANCIE

 

ITÁLIE

 

KYPR

 

LITVA

 

LOTYŠSKO

 

MAĎARSKO

 

MALTA

 

MEXICO

 

NĚMECKO

 

POLSKO

 

PORTUGALSKO

 

RAKOUSKO

 

RUMUNSKO

 

ŘECKO

 

SLOVENSKO

 

SLOVINSKO

 

SRBSKO

 

ŠPANĚLSKO

 

TURECKO

 

UKRAJINA

 

see you in prague!