VŠO International

ERASMUS+ na VŠO

Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond, obdržel Erasmus University Charter na období 2021-2027 pod kódem 219004-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE.

 

Erasmus Policy Statement

 

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

 

Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond, vypracovává závěrečnou zprávu kanceláři Erasmus+ při Evropské komisi v Bruselu a Národní agentury v Praze. Je rovněž odpovědná za vyúčtování přidělených finančních prostředků poskytnutých EU.

 

SEZNAM PARTNERSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

BELGIE

FINSKO

FRANCIE

CHORVATSKO

ITÁLIE

KYPR

LOTYŠSKO

MAĎARSKO

MALTA

NĚMECKO

POLSKO

PORTUGALSKO

RAKOUSKO

RUMUNSKO

  • Universitatea Transilvania Din Brasov 

ŘECKO

SLOVENSKO

SLOVINSKO

SRBSKO

ŠPANĚLSKO

TURECKO

VELKÁ BRITÁNIE

  • Britannia English Academy (only staff Exchange)

see you in prague!